ribarica, ribari, galebovi

Foto: Ivo Ravlić/CROPIX

Ribari su najavili da su, ako im se ne udovolji zahtjevima, spremni uoči
Uskrsa ponovno prosvjedovati, pa čak i blokirati sve jadranske luke.

“Neka budu spremni na sve jer građanski neposluh ima raznih oblika. Mi više
ne moramo raditi protiv zakona. Dosta nam je kako se država odnosi prema nama”,
kazao je pulski ribar Radovan Simić. dodao je da je današnji prosvjed reakcija
na poteze koje Vlada vuče dugi niz godina.

“Mi ribari više ne znamo kako ćemo dalje. Oduzeli su nam more, dostojanstvo i
ribarske zone. Sve su nam uzeli”, zaključio je Simić.