Proslavu organiziraju Vijeće srpske nacionalne manjine
Primorsko-goranske županije, Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Rijeke,
Srpska pravoslavna crkvene opština u Rijeci, SKD „Prosvjeta“ pododbor Rijeka i Zajednica Srba Rijeka. Proslavi
će se pridružiti i gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.

Sveta liturgija održat će se istog dana s početkom u 9 sati
u Pravoslavnoj crkvi sv. Nikole u Rijeci, dok će se tradicionalno paljenje
badnjaka održati u 18 sati u Crkvi sv. Đorđa na Bulevardu.