tracnice, vlak

Promotivna vožnja organizirana je u sklopu europskog projekta SETA (South
East Transport Axis) u kojem su partneri Grad Rijeka i Akademija tehničkih
znanosti Hrvatske (HATZ), u organizaciji i uz podršku HŽ Holdinga, HŽ
Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza. Ostali
partneri su institucije iz Austrije, Češke, Italije, Mađarske, Slovačke i
Slovenije, a voditelj projekta, od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2013.
godine, je Vlada Pokrajine Burgenland (Gradišće) iz Austrije.

Projekt SETA nastao je kao rezultat potrebe za prometnim povezivanjem sjevera i
juga Europe prometnim koridorom između Baltika i Jadrana.

U sklopu projekta SETA razrađuju se i traže
rješenja za jugoistočni dio toga važnog europskog prometnog pravca, i to od
sjevernojadranskih luka, osobito područja Republike Hrvatske i Luke Rijeka,
preko Karlovca, Zagreba, Koprivnice, Kotoribe i zapadne Mađarske, istočno od
Alpa do pretovarnog čvorišta središnje Europe na prostoru Beč – Bratislava,
oslanjajući se u prvome redu na modernu željezničku prometnu mrežu.

Naredni
korak jest promotivna vožnja kontejnerskog direktnog vlaka od Rijeke do Beča i
Bratislave, također uz optimalnu organizaciju i logistiku prometa u današnjim
uvjetima, da se ukaže na potencijal i vremenske prednosti u prijevozu.

Strateški cilj projekta SETA jest
podizanje konkurentnosti tog intermodalnog prijevoznog smjera, što znači
istodobni razvoj svih važnih komponenti u prijevoznom lancu, a to su razvoj i
modernizacija Luke Rijeka, izgradnja suhih terminala u njezinu zaleđu odnosno
okruženju te izgradnja suvremene željezničke pruge od Rijeke preko Zagreba do mađarske granice i povezivanje s europskom željezničkom mrežom.

Gospodarstvo regije koja se nalaze uzduž
željezničkoga koridora imat će značajne koristi od bolje povezanosti između
Beča i Zagreba i dalje do jadranskih luka, osobito Rijeke. Budući da se
količine roba prevezenih preko pomorskih luka stalno povećavaju, pristup tim
vratima na Mediteranu, i preko njih dalje prema tržištima u Kini i Dalekom
istoku, Africi te Sjevernoj i Južnoj Americi, jako je važan za gospodarski rast
u cijeloj Europi.