Plaža, more

Glavni cilj HAZADR-a je
uspostava prekogranične mreže za prevenciju rizika i upravljanje kriznim
situacijama, kako bi se smanjila opasnost od onečišćenja Jadranskog
mora te jačanje kapaciteta za zajedničko djelovanje protiv ekoloških i
tehnoloških katastrofa u slučaju brodoloma, izlijevanja nafte i štetnih
tvari u more i drugih nezgoda.

Projekt se provodio pod vodstvom talijanske Regije Puglia i
njezine Službe za civilnu zaštitu, sudjelovali su partneri iz Hrvatske,
Italije, Albanije, Slovenije i Crne Gore, a ukupna vrijednost projekta
za sve partnere je bila veća od 3 milijuna eura.

U sklopu projekta radilo se na unaprjeđivanju stručnosti i
spremnosti regija, županija i operativnog kadra, koje su uključene u
provedbu planova intervencija na moru, na usklađivanju propisa za
zaštitu mora od onečišćenja, usklađivanju i skraćivanju vremena reakcije
u slučaju onečišćenja, uspostavi zajedničke baze podataka o dostupnosti
opreme za intervencije, održane su prekogranične vježbe i poboljšan
sustav ranog upozorenja.

Nakon završetka projekta nastavit će se unaprjeđivati
operativnu pripravnost i sposobnost za reakciju u kriznim situacijama,
kao i izrada regionalnih i županijskih planova intervencija ondje gdje
još nisu napravljeni te prekogranične vježbe.

Jedan od partnera projekta i domaćin konferencije je
Primorsko-goranska županija, a zamjenik župana Marko Boras Mandić
ocijenio je da je projekt uspješno implementiran te da su partneri
nabavili potrebnu opremu za borbu protiv onečišćenja mora i izgradili
odgovarajući sustav ranog upozorenja za iznenadna onečišćenja.

Podsjetio je na pomorsku nezgodu turskog broda „Und Adrtiatic“,
koja se dogodila 2008. u hrvatskom dijelu Jadrana, i koja je, rekao je,
ukazala na brojne probleme i propuste kada je riječ o planiranju i
provedbi intervencija na moru.

Jedan o važnih rezultata projekta je i osnivanje Jadranskog
edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja
mora, koji će danas biti otvoren u Rijeci.

Osnivač centra, koji je također financiran programskim sredstvima, je Primorsko-goranska županija.

Centar će provoditi edukacije, savjetovati, izrađivati strateške
projekte i planove te se baviti istraživanjem i razvojem vezanim uz
očuvanje mora od onečišćenja, a za njegovo osnivanje i aktivnosti
odobreno je 328.000 eura, od kojih je 85 posto osigurano iz IPA fonda, a
15 posto osigurala je županija.

Zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zdenko
Antešić rekao je da je riječ o izuzetno značajnom projektu za Jadran,
regiju i Hrvatsku kao pomorsku zemlju.

Prema planu koji se izrađuje u resornom ministarstvu,
novoosnovani centar bi trebao postati ustanova koje će educirati i
izdavati certifikate čimbenicima koji će postupati u slučajevima
iznenadnog onečišćenja mora, rekao je Antešić dodavši da u ministarstvu
drže da je osnivanje tog centra jedno od važnijih postignuća, koje je u
posljednje vrijeme ostvareno u svrhu zaštite Jadrana.