snjezana prijic samarzija

Europski ocjenjivači projekta pohvalili su lokalnu
samoupravu za iskazivanje inicijative za aktivnim uključivanjem mladih u
oblikovanje i provedbu kulturnih politika. Projekt USUD nastavlja se na
projekte “Kultivator” i “Rijeka – grad u kojem vrijedi
studirati”, a cilj mu je aktivno uključiti veći broj mladih u kulturni
život grada. Ovaj je projekt obuhvatio istraživanje i analizu trenutne
situacije u kontekstu mladih i kulturnog života u Rijeci te time potvrdio
postojeće bojazni o drastičnom padu motivacije studentske populacije za
kulturnim sadržajima. Kako će se projekt USUD dalje razvijati te koje rezultate
od njega možemo očekivati, saznali smo u razgovoru s Ivanom Šararom i Snježanom
Prijić – Samaržijom: