OtvoreniKod će Vam nuditi edukaciju iz sljedećih tehnologija:

1)   Linux CentOS
2)   Računalne mreže
3)   PHP i MySQL
4)   Asterisk

 

Možete se osposobiti za
obavljanje poslova Linux Sistem Administratora, Linux Sistem Inženjera, Mrežnog
Administratora, Mrežnog Inženjera, PHP Developer, Senior PHP Developer te
Asterisk Administratora.

Programi su podijeljeni po
razini predznanja, tako da se Administrator smatra početničkim stupnjem, a
Inženjer / Senior naprednim stupnjem. Polaznik može upisati napredni stupanj
samo ako zadovolji na ispitu predznanja ili ako je završio početnički program u
OtvorenomKodu. Programi su podijeljeni u više cjelina po 25 školskih sati u
trajanju od 45 minuta.

Cjeline:

·  Linux Sistem Administrator, 25 školskih sati

·  Linux Sistem Inženjer, 25 školskih sati

·  Mrežni Administrator , 25 školskih sati

·  Mrežni Inženjer, 25 školskih sati

·  PHP & MySQL Developer, 25 školskih sati

·  Senior PHP & MySQL Developer, 25 školskih
sati

·  Asterisk Administrator, 25 školskih sati

 

Ovih će dana na web
stranicama Spirita (www.spirit-ri.hr)
biti postavljen poziv za FREE DAY na kojem će se moći dobiti više informacija,
a najbolji put da saznate nešto više u svemu je da pošaljete email Spiritu.