Krenule su prijave za sudjelovanje u međunarodnom projektu

Cilj projekta “Make a Move” je pridonijeti
revitalizaciji europskog kazališta mobiliziranjem neiskorištenog kreativnog i
inovativnog potencijala izvaninstitucionalnih i neovisnih kazališnih praksi, i
to kroz razvijanje i testiranje inovativnog inkubacijskog okruženja u kojem će
umjetnici imati priliku razvijati svoje umjetničke i stručne vještine te
prijedloge svojih produkcija od faze kreativnih ideja do različitih faza
produkcije i promocije.

Inkubator će se sastojati od tri tematski definirana Laba u
tri različita europska grada, pa će tako susret u Rijeci biti održan od 10. do
19. rujna 2019. godine na temu „Kazalište na specifičnoj lokaciji i širenje
publike”.

Podnositelji prijave bit će obaviješteni o konačnim
rezultatima, uključujući i listu čekanja do veljače 2019. Tijekom veljače 2019.
projekt će sklopiti ugovore s odabranim umjetnicima/kolektivima.

Prijaviti se možete online, a više informacija o projektu i uvjetima prijave možete saznati
na www.makeamoveproject.eu.

Rok za podnošenje prijave je 30. prosinca 2018. u 18 sati, a provoditelje
projekta možete kontaktirati na info@krila.org