Ove godine dodijelit će se sedam nagrada. U kategoriji mladi
znanstvenici, za područje društvenih i humanističkih znanosti nagrađena je dr.
sc. Jelena Đurkin Badurina s
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci. Za
biomedicinske i prirodne znanosti nagradu dijele Anja Harej, mag. biotech. in 
med. i Petra Grbčić, mag.
pharm. inv. s Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, dok je u području
tehničkih i biotehničkih znanosti nagrađen dr. sc. Nino Krvavica s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Nagrada u kategoriji znanstvenik za društvene i humanističke
znanosti dodijelit će se doc. dr. sc. Asmiru
Gračaninu
s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dok je doc. dr. sc.
Jonatanu Lergi s Tehničkog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci pripala nagrada u području tehničke i biotehničke
znanosti.

Nagrada za životno djelo bit će uručena professoru emeritusu
Jurju Sepčiću s Medicinskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koja je ujedno i 100. nagrada Zaklade
Sveučilišta od njezinog dodjeljivanja. 

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci svake se godine
dodjeljuje najzaslužnijim mladim i iskusnim znanstvenicima i umjetnicima koji
su iznimnim doprinosom u znanstveno-istraživačkom i umjetničkom radu, odnosno
svojim javnim i sveukupnim djelovanjem pridonijeli razvoju znanosti i
umjetnosti na Sveučilištu u Rijeci, te akademskoj i široj zajednici.

Svečana dodjela nagrada bit će održana 20. prosinca 2018. s početkom u 13.30 sati na Rektoratu Sveučilišta
u Rijeci.