snjezana prijic samarzija

Glasovanje je bilo dvokružno, nakon
što su u prvom krugu Prijić-Samaržija i Zlatan Car, prorektor za
informatizaciju, dobili jednak broj glasova, po osam. U drugom krugu je
Prijić-Samaržija dobila 14 glasova članova Senata, a Car preostalih devet.

Snježana
Prijić-Samaržija zahvalila je svima koji su glasovali za nju, te istaknula kako
će se truditi biti jednako dobra rektorica svima, na dobrobit cijelog
sveučilišta, svih sastavnica i studenata, prenosi Hina. “Ne smijemo posustajati u našoj
vjeri u znanost i obrazovanje jer jedno oni mogu učiniti svijet boljim. Ne
smijemo posustajati u nadi da ćemo čineći dobre stvari jednog dana uistinu
ubirati plodove rada, unatoč svim preprekama”, naglasila je i dodala kako
rektor nije učinio ništa ako nešto nije učinio za ljude, za širu zajednicu, a
ne samo za akademsku zajednicu.

Snježana
Prijić Samaržija druga je žena na čelu riječkoga sveučilišta. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu, magistrirala na
Filozofskom fakultetu u Ljubljani, a doktorirala na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu. Sudjelovala je i u dva međunarodna postdoktorska
znanstveno-istraživačka projeka. Od 1997. godine djeluje na Filozofskom
fakultetu u Rijeci na radnim mjestima od docentice do redovne profesorice u
trajnom zvanju. Od 2008. prorektorica je za studije i studente, a ujedno, od
2013. godine, direktorica Centra za napredne studije za Jugoistočnu Europu sa
sjedištem u Rijeci. Dio je Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca od 2015. godine, a od lani i Nadzornog odbora Rijeka 2020, EPK.

Podsjetimo, za četverogodišnji mandat na čelu Sveučilišta u Rijeci u utrci su bili: prorektor za informatizaciju Zlatan Car, prorektorica za investicije i razvoj Nevenka Ožanić, prorektorica za studije i studente Snježana Prijić Samaržija, donedavni dekan Pomorskog fakulteta Serđo Kos, prodekan Fakulteta zdravstvenih studija Amir Muzur te prorektor za poslovanje Sveučilišta Jože Perić.

Službena utrka za rektorsku funkciju počela je 2. siječnja pokretanjem postupka za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci.