Smiley, smijeh, sreća

NIS se računa kao prosječna vrijednost devet
komponenti, od kojih je u godinu dana najviše palo zadovoljstvo državom,
čak za 11 bodova, a na najnižoj su razini zadovoljstvo trenutačnom
životnom situacijom i ekološko ponašanje.

Istraživanje je
pokazalo da su najsretnije regije Zagreb, Dalmacija te Istra, Gorski
kotar i Primorje, gdje je NIS znatno viši nego u Sjevernoj Hrvatskoj,
Slavoniji, te Lici, Kordunu i Baniji. NIS raste s porastom veličine
naselja i stupnja obrazovanja, a pada sa starenjem ispitanika, pri čemu
su muškarci ukupno sretniji od žena.

Izvor: Radio Rijeka