U svojoj dvije tisuće godina dugoj povijesti primorskog i pomorskog grada, Rijeka je rasla i razvijala se uz svoju luku od svojih početka do današnjih dana.

Bogatim programom od 18. do 22. ožujka obilježeno je 300 godina od proglašenja Rijeke slobodnom kraljevskom lukom, čime je započeo razvoj moderne riječke luke. Ova obljetnica prigoda je da podsjetimo na razvoj luke i ulogu u prosperitetu kako grada tako i sjevernog Jadrana. Naime, u svojoj dvije tisuće godina dugoj povijesti primorskog i pomorskog grada, Rijeka je rasla i razvijala se uz svoju luku od svojih početka do današnjih dana.

Zahvaljujući povoljnom geografskom i geoprometnom smještaju u najsjevernijem dijelu prostranog i dubokog, a od pučinskih vjetrova zaštićenog Kvarnerskog zaljeva, Rijeka je oduvijek bila povoljna luka i stjecište kopnenih i morskih putova.

Ušće Rječine, nekoć mnogo sjevernije, oduvijek je bilo prirodna luka za brodice, a uz luku se formiralo naselje Tarsatika. Srednjovjekovna luka, tada na mjestu današnjeg Školjića, bilo je mjesto žive trgovinske razmjene, no prekretnicu u razvoju riječke luke predstavlja povelja cara Karla VI. iz 1717. godine, kojom je proglasio slobodnu plovidbu morem, i povelja izdana 18. ožujka 1719. godine, kojom su Rijeka i Trst dobili status slobodnih luka. To je za Rijeku, tadašnje malo lučko središte, značilo jačanje gospodarskog i prometnog utjecaja te je imalo za posljedicu stvaranje nove moderne luke u 19. stoljeću i utemeljenje značajnih brodara duge plovidbe.

U svoj povijesti riječka je luka bila glavna luka Ugarske, prije Prvog svjetskog rata nalazila se među deset vodećih luka u Europi, bila je glavnom uvozno-izvoznom lukom Jugoslavije, a proglašenjem Republike Hrvatske
neovisnom državom, riječka je luka postala glavnom nacionalnom lukom. Danas je riječka luka veliko gradilište, pa se trenutno u lučku i prometnu infrastrukturu, u što se ubraja i skori početak radova na cesti D-403, trenutno investira oko 200 milijuna eura. Unaprjeđenje infrastrukture predstavlja preduvjet za povećanje konkurentnosti riječke luke.

Intenzitet spona grada i luke kroz povijest mijenjao, bilježio svoje vrhunce i padove, ali kontinuitet uzajamne ovisnosti nikad nije dolazio u pitanje.

Ovi posebno značajni trenutci riječke povijesti obilježeni su izložbama, svečanom akademijom, okruglim stolom, konferencijom, znanstvenim skupom, predavanjima te predstavom i radionicama za djecu.

 

Oznake