Cilj predstavljanja bio je usmeno i uz prezentaciju građanima
prezentirati natječajnu proceduru, upute i opise te proračunski dio, odnosno
prenijeti im informaciju da se i prije i za vrijeme pisanja prijedloga svojih
projekata Direkciji za mjesne odbore mogu obratiti direktno, da uputama i
korisnim dokumentima (pr. Pravilnik o jednostavnim građevinama)  mogu pristupiti na web stranicama Grada Rijeke na kojima je objavljen natječaj, te da pomoć u izradi
što kvalitetnijih projekata mogu dobiti od SMART-a, bilo kroz radionicu pisanja
prijedloga projekata (11. i 18. 11.) bilo kroz konzultiranje prilikom samoga
pisanja.

Naime, u ovoj se godini namjerava utjecati na veću kvalitetu
projekata koji se prijavljuju na Riječki program lokalnog partnerstva (RPLP),
program koji pretpostavlja partnerstvo Grada i mjesnih odbora, grupa građana i
udruga – prijavitelja i izvođača projekata. Projekti su mali zahvati u
komunalnoj infrastrukturi ili druge akcije koje su kao rješenja svojih problema
i potreba prepoznali sami građani.

Razlog spuštanja na tu najnižu razinu odlučivanja o potrebama
jest suodgovorni odnos između gradske uprave i građana, naglasio je Igor Bajok.
Uključivanje zajednice ima i svrhu u tome da se prikupi što više sredstava,
pored onih koje osigurava gradska uprava. Naime, Program lokalnog partnerstva
podrazumijeva sufinanciranje (komunalne opreme, građevnog materijala, sadnica,
zemlje, troškova korištenja građevinskih strojeva odnosno usluge izvođenja
radova) u iznosu do 30.000 kuna po projektu, dok doprinos zajednice mora biti u
iznosu od najmanje 10% ukupne vrijednosti prijedloga projekta, bile to
donacije, sponzorstva, pokroviteljstva, volonterski rad ili neka druga
protuvrijednost. Za provedbu cijeloga Programa lokalnog partnerstva u 2014.
godini u proračunu Grada Rijeke planirano je je ukupno 180.000 kuna.

Prijavljeni projekti moraju se provoditi isključivo na
zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke. Da bi se olakšala provjera je li čestica
na kojoj se namjerava izvoditi akcija uistinu u vlasništvu Grada, Vedran
Jakominić osmislio je koristan pomoćni priručnik, Upute za označavanje točne lokacije provedbe prijedloga
projekta koji olakšava služenje interaktivnom kartom grada Rijeke i online katastrom.

Provjeravanje vlasništva prvi je korak koji valja poduzeti
prije nego li se krene pisati sam prijedlog projekta. Također, naglašeno je na
predstavljanju, treba imati na umu da se neće prihvaćati projekti koji iziskuju
dokumente građenja (pr. lokacijska, građevinska dozvola) kao i da to ne mogu
biti velika investicijska ulaganja već manji zahvati, budući da su sredstva
ograničena i sveukupna vrijednost projekata može iznositi maksimalno 90.000
kuna.

Prijavljivati ih mogu udruge u suradnji jedne s drugima, udruge
u suradnji s mjesnim odborom, grupa građana u suradnji s udrugom… no bitno je
istaknuti da jedan nositelj može prijaviti jedan projekt. U gradskim će se
odjelima provjeravati i ne preklapa li se slučajno prijavljeni projekt s nekim
od projekata Grada Rijeke, te uopće njegova izvedivost.

Ono što će ocjenjivati Povjerenstvo za procjenu projekata bit
će jesu li problemi jasno utvrđeni i detaljno opisani, je li na isti način
opisana i ciljana skupina odnosno korisnici projekta, jesu li detaljno razrađene
aktivnosti koje će dovesti do ciljeva projekta, u kojoj mjeri lokalna zajednica
sudjeluje u provedbi, kakva je vidljivost projekta (pr. njegovo pojavljivanje u
medijima) i ima li on kapacitete da dodatno pridonose promociji grada Rijeke,
koliko je održiv (što se s njim događa po završetku projektnih aktivnosti),
koliko će pridonijeti cilju projekta te koliko će inovativno pristupiti
rješavanju detektiranog problema u zajednici. Prvi rezultati, nakon što
projektni prijedlozi prođu kroz ruke Povjerenstva i gradskih odjela, znat će se
početkom veljače, kad će biti poznato 6 do 8 izabranih projekata koji će s
realizacijom moći otpočeti najranije u ožujku, i trajati narednih šest mjeseci.

Građani su u samoj izvedbi u najvećoj mjeri autonomni,
primjerice sami prikupljaju ponude dobavljača i sami odlučuju o izvođačima
radova, no kontrolu tog odabira odnosno njegovu prihvatljivost u međuvremenu
provjeravaju i u gradskoj upravi čijih će nekoliko odjela također biti posredno
uključeno u projekt, kao podrška.

Udruga za razvoj civilnog društva SMART u ovome ciklusu
RPLP-a posebno je angažirana na pružanju podrške zainteresiranim
prijaviteljima. Tako će se u SMARTU (Blaža Polića 2/IV) u ponedjeljak 11.
studenog održati radionica “Pisanje prijedloga projekta za natječaje u
okviru Riječkoga programa lokalnog partnerstva” u dva termina: od 11:00 do
15.00 sati i od 16:30 do 20:30 sati. Rok za prijavu na radionicu je 06.
studenog 2013. godine, a obrazac za prijavu dostupan je ovdje. Također, radi izuzetnog interesa, otvoren je i drugi termin za
radionice, koji će biti u ponedjeljak 18. 11. SMART građanima stoji na
raspolaganju i za konzultacije o razradi projektnih ideja.