MO ŠKURINJSKA DRAGA

Predavanje
će održati gospodin Dario Tonković iz Informativnog centra za
prevenciju kriminaliteta Policijske uprave primorsko-goranske.