RIP

Osnivanjem “Hrvatskog književnog društva” u Rijeci
postaje tajnikom i objavljuje poeziju u časopisu društva te u časopisima koji
izlaze u Makedoniji, Poljskoj, Bugarskoj…

Šest knjiga poezije ovog autora ugledale su do danas svjetlo
dana. Pjesme su mu prepjevane na talijanski, njemački, engleski, francuski,
makedonski, poljski,bugarski i srpski jezik. Prvi je u Hrvatskoj objavio CD
poezije i dosad mu je objavljeno 5 različitih CD-a. Stihove priznatih, poznatih
i neafirmiranih pjesnika osjeća dušom, kako ju i kazuje na nastupima i na
nosačima zvuka.

Jedan je od osnivača Hrvatskog književnog društva i član
Društva hrvatskih književnika – Ogranak u Rijeci.

Ima sina Larija Šetu koji se također bavi književnošću.