Predstavu izvode Mathilde Bonicel, Ines Campos, Agnes Potié i Flora Détraz. “Muyte Maker” prva je od dvije izvedbe pod zajedničkim nazivom „Nouvelle vague“ kojima HKD na Sušaku predstavlja suvremenu francusku plesnu scenu. Tako je u subotu 19. listopada, na redu predstava
Jean-Yves, Patrick and Corinne – Collectif ÈS.

Program se održava u sklopu festivala suvremenog plesa i novog cirkusa Periskop, a uz potporu Teatroskopa, čiji je osnivač Francuski institut, Ministarstvo kulture i Ministarstvo Europe i vanjskih poslova.

Kalendar događanja