Obiteljsko nasilje

Istraživanje je provela američka organizacija Odvjetnici za ljudska
prava (Advocates for Human Rights – AHR) iz Minnesote u suradnji s
nevladinom bugarskom Zakladom za rodna istraživanja (Bulgarian Gender
Research Foundation) i Autonomnom ženskom kućom u Zagrebu.

Istraživanje je trajalo dvije godine, a obavljeno je 67
razgovora sa žrtvama nasilja ili mjerodavnim osobama u stručnim službama
i nevladinim organizacijama.

U zaključcima istraživanja ističe se vrijednost donošenja u
Hrvatskoj jednog od prvih zakona o nasilju u obitelji u regiji, čime se,
kako je navedeno, Hrvatska predstavlja kao “lider u borbi protiv
obiteljskog nasilja”. No, u zaključcima se navodi da u Hrvatskoj u
provedbi zakona ima ozbiljnih propusta i slabosti koji imaju posebno
negativan učinak na žene kao žrtve. Upozoreno je i na neodgovarajuću
potporu skloništima i drugim servisima usluga za žrtve obiteljskog
nasilja.

Ocijenjeno je i da su mnogi mjerodavni za provođenje
zakonodavstva o nasilju u obitelji, od policije i državnog odvjetništva
do zdravstvenog osoblja, “pokazali nerazumijevanje dinamike nasilja u
obitelji” i nepoznavanje zakonskih odredaba.

Među preporukama su i nužnost identificiranja primarnog agresora
u obitelji kako bi se izbjeglo stalno uhićenje žrtava nasilja u
slučajevima nužne obrane, proširenje odredaba zakona i na osobe koje
nikada nisu živjele s partnerima koji ih zlostavljaju, ali su s njima u
intimnoj vezi, te osiguravanje hitnih mjera zaštite u slučajevima
opasnosti za život i zdravlje.

Također se, na temelju istaraživanja, preporučuje provesti
temeljitu izobrazbu policije, sudaca, socijalnih radnika, osoba iz
državnog odvjetništva i drugih koji su uključeni u dinamiku obiteljskog
nasilja. Potrebno je osigurati novac i osoblje za provedbu
psihosocijalnih programa, uspostaviti besplatni nacionalni savjetodavni
telefon koji bi bio dostupan 24 sata na dan, osnovati posebne odjele ili
sudove za obiteljsko nasilje.

Istraživanje su predstavile Rosalyn Park i Cheryl Thomas iz AHR-a.

Ta je organizacija objavila 75 izvješća o ljudskim pravima u
više od 25 zemalja te ima savjetnički status pri Ujedinjenim narodima.