Riječ je o vođenoj turi kroz Korzo koja obuhvaća 7 točaka u obliku 7 kartonskih ilustriranih ženskih likova od kojih svaki predstavlja jednu snažnu ženu koja je doživjela obiteljsko nasilje i uspjela izaći iz takve nasilne partnerske veze.

Nasilje prema ženama najrasprostranjeniji vid kršenja ljudskih prava

“16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja” naziv je međunarodne kampanje koja svake godine od svog utemeljenja 1991. djeluje s ciljem osvješćivanja i poticanja na prevenciju te eliminaciju nasilja prema ženama i djevojkama. Traje od 25. studenoga – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do 10. prosinca – Međunarodnog dana ljudskih prava, sugerirajući kako je nasilje prema ženama globalno najrasprostranjeniji vid kršenja ljudskih prava.

Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka, U.Z.O.R. od svog osnutka organizira i provodi rad Skloništa i savjetovališta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja te se sukladno tome aktivno uključuje u obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, kao i čitave kampanje ’16 dana aktivizma’, smatrajući kako je odgovornost cijelog društva prema ženama koje su prekinule šutnju i progovorile o svojim iskustvima da ih se ne ostavi same te da prekinutu šutnju pretvori u društvenu i institucionalnu promjenu.

O tome kako prekinuti šutnju i pobjeći od nasilnika te kome se obratiti za pomoć, razgovarali smo s članicama udruge U.Z.O.R koje su nas povele na “Malu turu velikih žena”.