Električne bicikle

Ovim se Rijeka
pridružila brojnim europskim gradovima koji njeguju i promiču zdrav način
života te učestalu upotrebu ovog prijevoznog sredstva u svakodnevnom životu. Za
sada je riječ o testnom projektu te se vožnja odnosi isključivo na lukobran no
postoji i mogućnost širenja sustava gradskog bicikla i na neke druge lokacije u
samom gradu.