Panorama Rijeka

Kako
je pojasnio gradonačelnik Obersnel, donošenje Strategije je prije svega
potreba nas samih. “Ukoliko želimo iskoristiti priliku i
koristiti sredstva koja stoje na raspolaganju ulaskom Hrvatske u EU,
potrebno je izraditi strateški razvojni dokument čiji su ciljevi u
potpunosti usuglašeni s ciljevima razvoja Europske unije. Izrada
Strategije razvoja Grada Rijeke važna je za čitavu lokalnu zajednicu,
sve pravne subjekte, tvrtke, akademsku zajednicu, institucije javnog i
privatnog sektora odnosno sve one koji na bilo koji način sudjeluju u
životu grada.

Kao najveći grad u županiji i kao nositelj razvoja, moramo
imati viziju usklađenu s vizijom razvoja Primorsko-goranske županije i
strategijom razvoja RH. Ucrtavanjem jasnog smjera razvoja koji obuhvaća
sve segmente života grada, i postizanjem konsenzusa po tom pitanju na
razini čitave zajednice, otvara se veliki potencijal suradnje i
zajedničkog rada na ostvarivanju ciljeva”, kazao je gradonačelnik.

Europska unija je u strategiji Europa 2020 za
razdoblje 2014.-2020.g., kao ciljeve definirala pametan, održiv i
uključiv rast. “Mi smo pri izradi Strategije razvoja vodili široki
dijalog sa stručnjacima iz različitih područja i sa građanima i to u
okviru projekta Razgovori o Rijeci 2020 koji su
započeli u veljači i trajali do svibnja 2013 godine.

Kao temeljne točke
Strategije određeni su: razvoj Riječkog prometnog pravca, razvijanje
konkurentnog gospodarstva na temeljima društva znanja i novih
tehnologija i jačanje socijalne uključenosti razvojem projekata od
zajedničkog interesa
Kao temeljne točke
Strategije određeni su: razvoj Riječkog prometnog pravca, razvijanje
konkurentnog gospodarstva na temeljima društva znanja i novih
tehnologija i jačanje socijalne uključenosti razvojem projekata od
zajedničkog interesa. Nakon provedenih lokalnih izbora, a na temelju
postavljenih ciljeva utvrđenih u programu RI2020,
pokrenuta je izrada Strategije Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020.
godine, unutar sustava Grada i u bliskoj suradnji s partnerima iz
okruženja, tijekom koje je održan čitav niz tematskih radionica. Po
donošenju Nacrta prijedloga Strategije, kao inicijalnog teksta, od 18
srpnja do konca kolovoza 2013. godine, bit će otvorena i druga javna
rasprava, i to u okviru e-konzultacija s građanima”, kazao je
gradonačelnik.

E-konzultacije, koje su kod građana dobro primljene
i koje su se potvrdile kao izvrstan instrument učešća građana bit će
dostupne na službenoj gradonačelnikovoj web stranici www.vojko-obersnel.com,
kao i na dva gradska portala. U E-konzultaciji će sudionicima biti
pojašnjen proces kreiranja nacrta, bit će dostupan tekst strateškog
dokumenta Europe 2020, kao i projekt Razgovori o Rijeci 2020 koji su
prethodili formiranju teksta Nacrta strategije te sam tekst Nacrta.

Osim
rasprave o formuliranju vizije i misije strateškog dokumenta sudionici
e-konzultacije moći će iznijeti svoj stav, prijedloge i komentare vezane
uz čitav tekst Nacrta.

U istom razdoblju gradonačelnik će održati i
radionicu s istaknutim gospodarstvenicima na temu konkurentnosti
riječkog gospodarstva kao važnog dijela Strategije, što predstavlja
sastavni dio uključivanja stručne javnosti u proces donošenja ovog
strateškog dokumenta.

Nakon završetka javne rasprave sa
gospodarstvenicima i građanima, koncem  kolovoza, svi pristigli
prijedlozi, komentari, preporuke i sugestije bit će obrađeni te s
ovisno o njihovoj konstruktivnosti uključeni u konačni tekst Strategije.
Strateški dokument uputit će se Gradskom vijeću Grada Rijeke na
razmatranje i usvajanje, u rujnu 2013. godine.