Kastavske priče jedinstven su projekt OŠ Fran Franković iz
Rijeke kroz čiju provedbu je integriran niz kreativnih aktivnosti učenika, te
maksimalno probuđena njihova stvaralačka energija. 

Priče su inspirirane legendama Kastavštine i prizorima grada
Kastva. Slušajući lokalne legende i upoznavajući grad Kastav na jednoj od
terenskih nastava, rađala se inspiracija. Literarni radovi nastali su u svibnju
2011. godine kao školska zadaća na satu Hrvatskoga jezika. Pred učenike sedmih
razreda postavljen je zadatak: pripovijedati koristeći opis i dijalog. Radnja
priče trebala je biti vezana uz Kastav, a mogli su koristiti motive i likove
koje su upoznali tijekom terenske nastave. Svojim tekstovima učenici su
pokazali koje su motive, prizore, legende i njihove likove, najsnažnije
doživjeli. Većina ih je bila inspirirana Crekvinom, a u mnogim pričama su
zastupljene vile. U ovoj zbirci nalazi se devet najuspjelijih literarnih
radova, a toliko ih je odabrano zato jer je grad Kastav imao upravo toliko
obrambenih kula. Potaknuti literarnim radovima, tijekom školske godine
2011./12. učenici sedmih i osmih razreda su na satovima Likovne kulture
stvarali inicijale kojima tekstovi započinju. Ilustracije su nastale na
dodatnoj nastavi Likovne kulture, a također su tijekom satova dodatne nastave
nastajali prijevodi na: čakavštinu, engleski i njemački jezik. Naposljetku u
svibnju 2012. godine svi su radovi objedinjeni u zbirku koja je osim u tiskanom
obliku doživjela i digitalno izdanje na servisu Issuu

Upravo ovakvi primjeri dobar su primjer vođenja projektne
nastave koja za cilj ima aktiviranje različitih oblika znanja i talenta. Rezultat je naposljetku konkretan proizvod
koji je uz pomoć modernih tehnologija dostupan cijelom svijetu.