Sudionike
radionice pozdravio je načelnik Općine Lovran Alan Sanković, dok je informacije
o aktivnostima vezanim uz Urbanu aglomeraciju Rijeka, mogućnosti korištenja
sredstava iz EU-fondova putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja
(ITU) te prijedlog projekata vezanih za razvoj iznijela koordinatorica izrade
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka dr.sc. Nataša Zrilić.

Tematska
radionica posvećena projektima iz pomorsko-ribarske tradicije nastavak je
radionice posvećene financiranju kulturne baštine u cilju razvoja turizma
održane u Kastvu. Za projekte predložene na obje radionice putem dijela ITU
mehanizma kojim se podupire povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz
unaprjeđenje kulturne baštine moglo bi se povući oko 8,3 milijuna kuna. 

Popis
projekata prezentacije pomorske baštine bio je zaista dug, no svi su se
predstavnici gradova i općina – članova aglomeracije, predstavnici civilnog
sektora te stručnjaci složili kako svi prijedlozi mogu uklopiti u jedan
integrativni projekt – Muzej mora.

Tako bi se budući Muzej mora uklopio neke
već pokrenute projekte, poput niza regati tradicijskih barki, manifestacije
Fiumare ili reinterpretacije niza izložbi vezanih uz more, od „Merike“ do
izložbe posvećene Titanicu i Carpathiji, ali i neke nove, kao što su uređenje
interpretacijskog centra u Rijeci, sa zbirkama diljem Kvarnera, akvarija u
Rijeci, potopljenih brodova te prezentacije svih elemenata pomorske baštine u
Rijeci, kao što su svjetionik na Mlaki, hotel Emigranti, lazareti, nekadašnja
brodogradilišta ili pak zgrade vezane uz pomorstvo.

Također, u projekt Muzeja mora uklopili bi
se i projekti predloženi od strane gradova i općina, članova Urbane
aglomeracije, i to uređenje kuće iznad Rive u Mošćeničkoj Dragi u svrhu
prezentacije ribarske tradicije, nastavak projekta valorizacije lovranskog guca
kroz poticanje obrtništva vezanog uz obnovu i proizvodnju barki, prikaz
brodograđevne tradicije Kraljevice, manifestaciju Tunolov u registriranoj
etno-zoni Bakarac te projekt uređenja Trga sv. Nikole i Rive s multimedijalnim
centrom u Kraljevici. Također, radna grupa je predložila obnovu ex-škole u
kostrenskom naselju Sv. Barbara uz audio vizualni prikaz tradicionalnog načina
života, postavu tradicijskih brodova i barki na plažnom pojasu na području
grada Rijeke te obnovu broda Galeb.

Ujedno je naglašeno kako o ITU mehanizam
treba razmišljati samo kao o jednom načinu financiranja tako sveobuhvatnog
projekta kao što je Muzej mora. Naime, taj jer projekt ujedno i jedna od
okosnica riječke kandidature za Europsku prijestolnicu kulture, a u najavi je i
otvaranje niza natječaja kojim će se otvoriti mogućnost da se sredstva iz
različitih europskih fondova koriste upravo za projekte posvećene pomorskoj
baštini.

Sudionici tematske radionice
posjetili su i Kuću lovranskega guca, muzejski prostor posvećen tradicijskoj
brodogradnji Lovrana, otvoren u svibnju u lovranskoj gradskoj Kuli.

Odlukom
ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branka Grčića početkom
listopada ustrojena je urbana aglomeracija Rijeka koju uz Grad Rijeku čine i gradovi
Kastav, Kraljevica te Opatija i općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran,
Mošćenička Draga te Viškovo. Urbana aglomeracija je formirana s ciljem
učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja,
a ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava iz fondova EU.

Putem ITU
mehanizma za financiranje projekata kulturne baštine moglo bi biti dostupno oko
8,3 milijuna euraRadionice okupljaju predstavnike gradova i općina – članova
Urbane aglomeracije Rijeka.