Prigodnom svečanošću otvoren je novoizgrađeni vrtić Đurđice na Vojaku, šesti po redu novi vrtić kojeg je Grad Rijeka realizirao posljednjih godina, čime je osigurano sveukupno 600 novih mjesta u vrtićima Dječjeg vrtića Rijeka.

Odluka koja se donosi svake godine s ciljem utvrđivanja stanja i potreba te
uvjeta i programa u gradskim, ali i deset dječjih vrtića drugih osnivača.

Kako je na 20. gradonačelnikovom kolegiju kazala pročelnica Odjela gradske
uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, ovogodišnjim programom predložena je
izmjena u korist roditelja.

„Iako Grad Rijeka kontinuirano širi kapacitete Dječjeg vrtića Rijeka, pa su u
posljednjih godina osigurano sveukupno 600 novih mjesta u gradskim vrtićima, i
dalje postoji jako velika potreba za smještaj djece u vrtiće. S obzirom na to
da obuhvat djece predškolskim odgojem nije na onoj razini koju bismo željeli,
kako bi djeci omogućili pohađanje dječjeg vrtića i omogućili što ujednačeniju
kvalitetu programa, predlažemo da roditelji s područja grada Rijeke koji
upisuju dijete u jedan od vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke,
plaćaju istu cijenu redovnog vrtićkog ili jasličkog programa, kao i u gradskim
vrtićima,“ kazala je pročelnica Sušanj, istaknuvši kako će sredstva za
izjednačavanje cijena, potvrdi li Gradsko vijeće odluku, osigurati u proračunu
Grada Rijeke od 1. siječnja 2019. godine.

Redoviti cjelodnevni 10-satni i poludnevni 6-satni program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancirat će se samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. Roditelj će u punoj mjesečnoj cijeni redovitog 10-satnog programa sudjelovati iznosom od 720,00 kn ili redovitog poludnevnog 6-satnog programa iznosom od 385,00 kn.

U savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu možete se uključiti na internetskim stranicama e-konzultacija Grada Rijeke.