edukacijski centar STeP Ri

Raspored predavanja:

23. 04. 2014. od 10,00 do 11,30 sati
Autorsko pravo u e-poslovanju

23. 04. 2014. od 16,30 do 18,00 sati
Intelektualno vlasništvo i autorsko pravo u poslovanju

24. 04 .2014. od 10,00 do 11,30 i 16,30 do 18,00 sati
Internacionalizacija poslovanja kroz Europsku poduzetničku mrežu

25. 04. 2014. od 10,00 do 11,30 sati
Intelektualno vlasništvo – izazovi suvremenog poslovanja

Pored predavanja, svi zainteresirani koji imaju razrađenu ideju kako riješiti
određeni tehnički problem ili imaju prijavljeni patent ili drugi oblik
intelektualnog vlasništva  mogu se
prijaviti za besplatno individualno savjetovanje u navedenom tjednu prema
prethodnom dogovoru. Termini se dogovaraju telefonski na broju +385 (0)51 265
963 ili mailom na ntamarut@uniri.hr

Više o
sadržaju i načinu prijave  na http://www.step.uniri.hr/edukacije/