Predano 190 kandidacijskih lista za članove vijeća mjesnih odbora

Izvješće o zaprimljenim kandidacijskim listama novinarima su predočili predsjednik Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke Marijan Vundać te članovi Federika Nikolić, Dragica Fadljević i Denize Pangos.
 
Predsjednik Povjerenstva Vundać istaknuo je kako je ovo prvi put da se izbori održavaju u isto vrijeme, izrazivši nadu da će to pridonijeti većoj prepoznatljivosti izbora u javnosti, a time i većem odazivu građana na glasanje za članove vijeća mjesnih odbora.
 
Ovisno o veličini mjesnog odbora, građani će birati 9, 7 ili 5 članova vijeća, s time što 9 članova ima samo Vijeće MO Sveti Nikola, po 7 članova VMO Drenova, Gornja Vežica i Zamet, a ostali mjesni odbori po 5 članova vijeća.“Po prvi puta građani će moći birati svoje članove vijeća u novom mjesnom odboru Gornji Zamet, koji je do sada bio dio Mjesnog odbora Zamet. S obzirom da je tek osnovan, izazvao je veliko zanimanje političkih stranaka i nezavisnih lista, pa je predano čak osam lista, kao i za članove Vijeća Mjesnog odbora Brajda Dolac. Najmanje lista, po tri za svaki mjesni odbor, predano je za mjesne odbore Pašac, Orehovica i Sv. Kuzam,” kazao je Vundać, naglasivši kako je na ovim izborima nešto manji broj predanih nezavisnih kandidacijskih lista u odnosu na protekle izbore.
 
Od političkih stranaka, kandidacijske liste predali su Autonomna regionalna stranka hrvatskog Primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke (ARS), Akcija mladih (AM), Lista za Rijeku, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), Hrvatska demokršćanska stranka (HDS), Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS), Hrvatska seljačka stranka (HSS), Hrvatska stranka prava (HSP), Hrvatska socijalno-liberalna stranka (HSLS), Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (HSP dr. Ante Starčević), Hrvatska stranka umirovljenika (HSU), Istarski demokratski savez (IDS), Primorsko-goranski savez (PGS), Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS), Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), Stranka demokratske akcije Hrvatske (SDA Hrvatske) te Zelena stranka (ZS).
 
Kandidacijske liste objavljene su na web-stranicama Grada Rijeke te na oglasim pločama Grada Rijeke i mjesnih odbora. Trenutno traje žalbeni postupak, nakon čega će se objaviti zbirna kandidacijska lista. Tada će započeti i izborna promidžba, koja traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.
 
Izbore je krajem travnja raspisao gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel. Slijedi donošenje odluke o biračkim mjestima i članovima biračkih odbora. Predsjednika i jednog člana biračkog odbora imenuje Izborno povjerenstvo, jednog člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a jednog člana i zamjenika oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Rijeke.
 
Kandidacijske liste za svaki mjesni odbor i ostale upute mogu se pogledati na stranicama izbora za vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke.

(S.R.)