Mjesni odbori

Konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora održane su uz prisustvo osoba ovlaštenih od strane Gradonačelnika (Željko Jovanović, Miroslav Matešić, Mladen Vukelić, Branka Renko-Silov, Nada Gunjača i Marijan Vundać), u periodu od 14.06 – 17.06.2010.g.

Prihvaćanjem Izvješća o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih odbora održanim 30. svibnja 2010.g. verificirani su mandati članova Vijeća sukladno Odluci o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke.

Svečanom izjavom prisege, te potpisom iste svi članovi vijeća potvrdili su svoje mandate, a izborom predsjednika Vijeća formalno su ostvareni uvjeti za konstituiranje Vijeća.

Sastave novih Vijeća u pojedinim mjesnim odborima možete pogledati na web stranicama mjesnih odbora.

Pregled MO-a (radno vrijeme, tel., fax, e-mail, radno vrijeme, referent za mjesnu samoupravu) dostupan je na web portalu Grada Rijeke, kao i na web stranici svakog pojedinog mjesnog odbora.

(D.F.)