Riječ je o Renati Marušić, Amandi Lučić i Martini Matoković, koja je ujedno i članica Savjeta mladih Grada Rijeke. Zbog velikog interesa, ali i potreba građana za pravnom pomoći, Pravnoj klinici ovo je drugo gostovanje u „Ćakuli mladih“.

Pravna klinika – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci osnovana je u okviru projekta „Praxis iuris“. U njezinom radu trenutno sudjeluje 40 studenata koji,  pod nadzorom stručnih suradnika i nastavnika-mentora, obavljaju stručnu praksu pružanjem besplatne primarne pravne pomoći građanima, pogotovo onima slabijeg financijskog statusa. Voditelj Pravne klinike je izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul.

Studenti podijeljeni u timove svake srijede od 12 do 15 sati na Pravnom fakultetu dežuraju na telefonu 099 530 6250, no mailove građana na klinika@pravri.uniri.hr primaju svakodnevno. Osim što dogovaraju i sastanke uživo u prostoru Pravnog fakulteta u Rijeci, imaju i redovne terenske klinike u Pazinu i Čabru.

O interesu građana, količini predmeta od početka godine, kao i načinu rada Pravne klinike, s gošćama je razgovarala Nikolina Šaponja, članica Savjeta mladih Grada Rijeke.

Amanda Lučić, Nikolina Šaponja, Martina Matoković i Renata Marušić

Amanda Lučić, Nikolina Šaponja, Martina Matoković i Renata Marušić

„Ćakula mladih“ pokrenuta je prošle godine kada je temeljem usvojenog Programa rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2023. pokrenuta suradnja sa Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci po pitanju snimanja i montaže podcasta.

Ideja je da mladim Riječankama i mladim Riječanima, a i svima koji se tako osjećaju, približimo rad Savjeta mladih Grada Rijeke, upoznamo ih s aktualnostima u njihovom gradu, upoznamo ih s osobama koje rade s mladima ili za mlade i raspravljamo o temama od njihovog interesa.

Kalendar događanja