Pozivamo građane na ekološku akciju hortikulturalnog uređenja parka sušačke gimnazije

Vijeće
Mjesnog odbora Bulevard organizira ekološku akciju hortikulturalnog
uređenja parka Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, koja će se
održati u subotu 31.03.2012.g. s početkom u 8 sati.

Istovremeno s
ekološkom akcijom KD “Čistoća,d.o.o.” će izvoditi radove na sanitarnoj
sječi dijela stabala u parku sušačke gimnazije. Pozivamo građane da se
pridruže akciji. 

Prijaviti se možete u vremenu od 9 do 11 sati u
prostorijama MO, na tel. 091/5342230 ili putem emaila: mo.bulevard@rijeka.hr.

(M.S.)

Oznake