duga zastava rainbow

U predavanju će biti riječ upravo o pitanju prirodnosti i
neprirodnosti seksualnih odnosa s posebnim naglaskom na pitanje povlači li
prirodnost moralnost čina, odnosno, povlači li ne-prirodnost njegovu nemoralnost.

 

Pozivamo Vas da  se pridružite zanimljivom predavanju prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržija (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci), u srijedu, 19. lipnja, u 19 sati, u prostoru Prirodoslovnog muzeja Rijeka.

Kalendar događanja