Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, direktor KD Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini te predsjednik uprave GP KRK d.d Josip Purić potpisali su danas ugovor o izgradnji komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo, projekt za koji su osigurana bespovratna EU sredstva.

Ugovor o izgradnji komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo i spajanje na postojeću infrastrukturu vrijedan je 10.245.253,58 kn, a njime je obuhvaćena gradnja oko 800 metara pristupne prometnice, gradnja novih komunalnih instalacija: oborinske i fekalne kanalizacije, vodovodne instalacije, plinske instalacije, javne rasvjete i telekomunikacijske instalacije te zamjene postojećeg i novog vodovodnog ogranka koji će se preko Škurinjske ceste spojiti na budući vodovod unutar Zone.

Spajanje s naseljem Škurinje

Kako bi se stvorili uvjeti za izgradnju infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo KD Vodovod i kanalizacija još prošle godine krenuo s uređenjem infrastrukture na tom području, gdje zamjenjuje 455 metara vodovodne mreže i gradi 210 metara nove mreže. Paralelno s izgradnjom infrastrukture u samom obuhvatu Zone, KD Vodovod i kanalizacija će raditi na komplementarnom projektu kojim se upotpunjuje spajanje vodovodne mreže, oborinske i fekalne odvodnje s istom mrežom na području naselja Škurinje.

Potpisivanje ugovora Bodulovo

Poduzetnicima će na raspolaganju biti 11 parcela

Završetkom izgradnje komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo, Grad Rijeka će dobiti potpuno opremljenu poduzetničku zonu veličine nešto manje od 5 ha (48.975,00 m2). Poduzetnicima će na raspolaganju biti 11 parcela, ukupne veličine 22.999 m2. Parcele su veličine od 1.000 m2 do 8.558 m2, s mogućom površinom objekata od 712 m2 do 4.000 m2.

Izgradnja komunalne infrastrukture i stavljanje u funkciju Poduzetničke zone Bodulovo otvara mogućnost većih gospodarskih aktivnosti i povećanja broja radnih mjesta u Rijeci.

Izgradnja Poduzetničke zone Bodulovo predstavlja dodatnu mogućnost za privlačenje investitora, odnosno novih poduzetnika koji će svojim angažmanom doprinijeti povećanju ekonomske aktivnosti na području Grada Rijeke te novom zapošljavanju.

Također, paralelno sa ulaskom poduzetnika u Zonu javljati će se i potrebe za dodatnim gospodarskom aktivnostima, poput građevinskih radova i radova na održavanju objekata, usluge vezane za zaposlenike poduzetnika u Zoni kao i poslovi održavanja i uređivanja zelenih površina. S druge strane, nova će Zona budućim korisnicima pružati kvalitetne osnovne uvjete poslovanja, odličnu prometnu povezanost, uz mogućnost umrežavanja s poduzetnicima koji već posluju na području grada Rijeke i njegove okolice. Dobra prometna povezanost i kvalitetan sustav srednjeg i visokog obrazovanja na području Grada Rijeke, budućim korisnicima Zone omogućiti će pronalazak kvalitetne radne snage. Sve navedeno, trebalo bi pridonijeti konačnom cilju, da poduzetnici budući korisnici zone, budu konkurentni na tržištu.

Za projekt izgradnje komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo osigurana su bespovratna EU sredstva jer je nakon dovršetka cjelovite pripreme terena, Grad Rijeka 2017. godine prijavio projekt na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“, za koji je bilo moguće ostvariti sufinanciranje od 55% prihvatljivih troškova iz Europskih fondova. Ukupna vrijednost projekta Izgradnja komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Bodulovo iznosi 11.258.233,00 kuna.

Kalendar događanja