Postavljen novi rukohvat u prolazu između zgrada k.br. 20. i 22. u Ulici Šet. I. G. Kovačića

Na
zahtjev građana, a putem Mjesnog odbora Bulevard postavljen je novi
rukohvat-zaštitna ograda na prolazu koji vodi od Ulice Šet.I.G.Kovačića
do Trga Braće Mažuranića, između zgrada k.br. 20. i 22.

Ovim zahvatom
postavljen je završni dio rukohvata, čime je riješena potreba za
rukohvatima uzduž cijelog prolaza, koji nema samo lokalni značaj već
ima i širi značaj budući se na sredini prolaza nalazi Dječji vrtić
Bulevard.  Za izvođenje radova bio je nadležan TD Rijeka promet d.d.
(M.S.)

Oznake