Postavljanje kablova

Radi se o izvođenju dijela 10(20)kV raspleta iz
75/110/10(20)kV Rijeka i TS 110/10(20)kV Turnić. Investitor radova je
Elektroprimorje, Rijeka a izvođač Dinocop d.o.o. iz Omišlja.

(D.I.)

Kalendar događanja