Sveti Vid

u 10.00 sati –
Centar za rehabilitaciju Rijeka,
Kozala 77 b, uz prigodni kulturno-umjetnički program plesne skupine Flame i
doniranje sadnica cvijeća. U posjet odlaze voditeljica službe za socijalnu skrb
Maja Pudić Šarar i savjetnica za zdravstvo Karla Mušković.

 

u 14.30 sati – Dom za dnevni boravak djece
“Tić”, Beli Kamik bb, uz prigodni kulturno-umjetnički program plesne
skupine Flame i doniranje sadnica cvijeća. U posjet odlaze suradnice za
ekonomske poslove Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Jasna Kalanj i Jasna
Grgurić.

 

Grad Rijeka ujedno se
zahvaljuje plesnoj skupini Flame koja se uvijek rado odazove i uljepša
svečanost zaštitnika grada štićenicima ustanova zdravstva i socijalne skrbi.