Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Povjerenikom za informiranje, krovnim nacionalnim organizacijama osoba s invaliditetom i Državnom školom za javnu upravu organizirao je drugi po redu virtualni okrugli stol „Digitalna pristupačnost od zakona do prakse”.

Tema ovog virtualnog okruglog stola bila je vezana uz primjenu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora  prema kojem su tijela javnog sektora dužna prilagoditi svoje digitalne sadržaje, kako bi se stvorilo uključivo društvo, koje svima daje jednake mogućnosti za primanje, slanje i korištenje informacija u digitalnom okruženju.

Cilj okruglog stola bio je predstaviti rezultate rada udruga, tijela javnog sektora i tijela zaduženih za provedbu i praćenje Zakona u području digitalne pristupačnosti i osigurati platformu za razmjenu iskustava, mišljenja i prijedloga za njezino unaprjeđenje koje će omogućiti veću uključivost hrvatskog društva.

(Izvor: Mrežna stranica Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva)

Okrugli stol organiziran u okviru Konferencije o budućnosti Europe, što je omogućilo da hrvatski građani podijele svoje ideje o digitalnoj pristupačnosti i pridonesu oblikovanju i europske zajedničke budućnosti. Učesnici online panela pozvani su da se uključe u javno savjetovanje koje je pokrenula Europska komisija s ciljem procjene Direktive o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Program okruglog stola, putem videokonferencijskog sustava Državne škole za javnu upravu, pratilo je 220 sudionika. Okrugli stol moderirala je Svjetlana Marijon iz udruga Zamisli, članica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Pozdravne govore održali su Bernard Gršić (državni tajnik, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva), dr. sc. Zoran Pičuljan (Povjerenik za informiranje) i Rudolf Vujević (ravnatelj, Državna škola za javnu upravu).

Državni tajnik naglasio je važnost zajedničkog djelovanja pri razvoju digitalne infrastrukture i javnih digitalnih usluga te popularizaciji razvoja digitalnog društva u svim područjima života i djelovanja hrvatskih građana, gospodarstva i javnog sektora. Skrenuo je pažnju i na početak primjene Zakona na mobilne aplikacije odnosno od 23. rujna 2021. tijela javnog sektora dužna su uskladiti, s odredbama ovoga Zakona, svoja programska rješenja za pokretne uređaje odnosno mobilne aplikacije. Pozvao je sva tijela, obveznike provedbe Zakona, da svoje mrežne stranice, a od sutra i mobilne aplikacije učine što pristupačnijima svim građanima.

Panelisti na okruglom stolu bili su predstavnici udruga osoba s invaliditetom, predstavnik znanstvene zajednice i jedan predstavnik privatnog sektora, obveznici primjene Zakona. U izlaganjima je izneseno što je do sada napravljeno u njihovim institucijama, prikazano je kako teče primjena Zakona i prilagodba mrežnih stranica i mobilnih aplikacija. Prikazani su i primjeri teškoća s kojima se susreću osobe s invaliditetom prilikom korištenja digitalnih sadržaja.

Za Grad Rijeku posebno je bilo zanimljivo izlaganje Katarine Strunjak (Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH) koja je u svojoj prezentaciji „Pristupačnost web stranica – stanje godinu dana nakon implementacije Zakona“, govoreći o primjerima loše i dobre prakse, u segmentu web stranica jedinica lokalne samouprave istaknula web stranicu Grada Rijeke kao dobar primjer pristupačne mrežne stranice.

Grad Rijeka prepoznao je važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu Europskog parlamenta o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Odmah po donošenju Zakona provedena je analiza stranice www.rijeka.hr kako bi se osigurala pristupačnost usluga za osobe s invaliditetom. Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2017.g. ispunjena je većina zahtjeva europske norme, uz neke iznimke. Uložena su znatna sredstva kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

Mrežna lokacija www.rijeka.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Dio djelatnika Direkcije osposobljen je za vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti pohađanjem jednodnevne radionice namijenjene službenicima zaduženima za administraciju internetskih stranica u tijelima javnog sektora  obveznicima primjene Zakona, u organizaciji Državne škola za javnu upravu.

Na stranici www.rijeka.hr dostupan je One Click Accessibility plugin koji omogućuje poboljšanje usklađenosti sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja. Izbornik pristupačnosti stranice www.rijeka.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, korisnik odabere opciju koja mu najbolje odgovara. Sastavljena je i Izjava o pristupačnosti koja se kontinuirano osvježava i nadopunjuje.

(Izvor: Mrežna stranica Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva)