Položeni vijenci u povodu Dana neovisnosti

Izaslanstvo Grada Rijeke predvođeno predsjednicom
Gradskog vijeća Doroteom Pešić Bukovac vijence je položilo u Aleji
poginulih branitelja na Centralnom gradskom groblju Drenova, na Mostu
hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i na spomeniku poginulim
braniteljima na groblju Trsat.

Uz predsjednicu Gradskog vijeća, Izaslanstvo Grada
Rijeke činili su pročelnici gradskih odjela Verena Lelas Turak, Ivan
Šarar, Željko Jurić, Andrija Vitezić, Srđan Škunca i Mladen Vukelić.

U povodu obilježavanja Dana neovisnosti, vijence su
položili i predstavnici policije, udruga branitelja u gradu Rijeci te
predstavnici političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću.

Kalendar događanja