Položeni vijenci povodom Dana neovisnosti

Izaslanstvo Grada Rijeke sačinjavali su zamjenik
gradonačelnika Marko Filipović, predsjednica Gradskog vijeća Grada
Rijeke Dorotea Pešić Bukovac te pročelnici odjela gradske uprave, Željko
Jurić, Verena Lelas Turak i Andrija Vitezić. 

Dan neovisnosti državni je praznik koji se
obilježava 8. listopada. Toga dana 1991. godine Hrvatski sabor 
jednoglasno je donio Odluku o raskidu državnopravnih sveza s ostalim
republikama i pokrajinama SFRJ.

Sabor je pritom utvrdio da Republika
Hrvatska više ne smatra legitimnim i legalnim ni jedno tijelo dotadašnje
SFRJ, te da ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg
tijela koje nastupa u ime bivše federacije, koja više kao takva ne
postoji.