Pola milijuna kuna za senzornu sobu Dječjeg vrtića Veseljko

Projekt Dječjeg vrtića Rijeka
već je realiziran te je Dječjem vrtiću Veseljko uređena soba za senzornu
integraciju za djecu s teškoćama u razvoju.

“Posebno nas veseli što se
radi upravo o osjetljivoj skupini djece, djeci s teškoćama kojih ima 84 u našem
Dječjem vrtiću Rijeka. Neki su od njih uključeni u redovite skupine, kada se
radi o lakšim teškoćama, a neki su u skupinama u kojima se provode posebni
programi”, rekla je ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka Davorka Guštin.

Naglasak je stavljen na opremanje prostora
sredstvima i materijalima kojima će se osigurati uvjeti za provođenje
odgovarajućih edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka, a cilj je ublažiti
posljedice primarnih oštećenja kod djece te spriječiti nastanak sekundarnih
teškoća.

“Ovaj projekt je važan zato što je u
ovom vrtiću jedan broj djece koja su integrirana, djece s oštećenjima u razvoju
koja se nalaze u ovom vrtiću. To je važno jer još uvijek u nekim vrtićima ljudi
imaju predrasude i misle da ta djeca ne mogu biti integrirana, ali ovaj vrtić
pokazuje da to mogu i zbog toga su i dobili novce za razvoj ovog projekta”,
rekla je ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić.

Zaklada Hrvatska za djecu, osnovana
od strane Vlade RH, za djecu je u 2015. godini za projekte koje provode pravne
osobe izdvojila ukupno 6.140.838,55 kn.