Uz djelatnike KD Čistoća, građanima su na Korzu oko 300 primjeraka kataloga rautohtonih biljnih vrsta dijelili i zamjenik gradonačelnika Rijeke Marko Filipović i direktorica KD Čistoća Jasna Kukuljan, a  cilj akcije je zainteresirati sugrađane za raznolikost i bogatstvo biljnog svijeta u našem neposrednom okolišu.

Katalog 50 autohtonih biljnih vrsta

Katalogom je obuhvaćeno pedeset biljnih vrsta koje možemo naći na području našega grada, a uz opis i slikovni prikaz, uz svaku biljnu vrstu nalaze se i zanimljivi podaci o primjeni u medicini i kulinarstvu, te je istaknuta njihova važnost i uloga u održanju ekosustava.

Partner pri izradi ovoga Kataloga autohtonih biljnih vrsta u gradu Rijeci bila je Javna ustanova “Priroda”.

Konvencija o biološkoj raznolikosti

Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom bioraznolikosti kako bi ukazali na bioraznolikost kao globalnu vrijednost od neprocjenjivog značaja za sadašnje i buduće generacije. Ovaj je datum je i spomen na usvajanje Konvencije o biološkoj raznolikosti, jednog od najvažnijih međunarodnih propisa u području zaštite prirode.

Uz obilježavanje Međunarodnog dana bioraznolikosti, 22. svibnja je i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj, koji se od 2003. godine obilježava raznim odgojnim, obrazovnim, rekreativnim, stručnim te drugim aktivnostima koje organiziraju nadležno ministarstvo, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i prirodnim vrijednostima te mnoge udruge i drugi dionici.