Plaža Ploče

Plava zastava za plaže i marine je
međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je
prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom.

Plava zastava
predstavlja u svijetu iznimno cijenjenu turističku oznaku (markicu), koju
brojni turisti uzimaju kao glavni kriterij pri odabiru svoje destinacije
ljetovanja. Ona ukazuje na čiste uredne, sigurne i dobro održavane plaže i
marine, te predstavlja najpriznatiji model ekološkog odgoja, obrazovanja i
obavještavanja javnosti te ujedinjuje turistički sektor i sektor zaštite
okoliša na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Kampanja Plave zastave započela je kao
francuska ideja 1985. godine, a na europskoj razini pokrenula ju je 1987.
godine nevladina neprofitna organizacija “Zaklada za odgoj i obrazovanje
za okoliš” – FEE (Federation of Environmental Education).