Početkom 2020. godine Rijeka će uz financijsku podršku Ministarstva turizma na četiri lokacije postaviti terminale s električnim biciklima. Projekt uvođenja e-bicikala predstavljen je u Gradskoj vijećnici u sklopu manifestacije Europski tjedan kretanja, a o njemu je govorila Lorella Mekić iz Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Do kraja godine postavit će se četiri biciklistička
terminala – na Jadranskom trgu, na pješačkom mostu preko Rječine, na platou
ispred Dvorane mladosti te na krovu garaže Bazena Kantrida, s time da će svaki
od terminala imati po sedam bicikala. Bicikli su posebne robusne izrade, nisu
podložni krađi dijelova, s ugrađenim GPS sustavom te su otporni na atmosferske
neprilike. Radi se o samoposlužnom sustavu, kojim će se korisnici moći
koristiti svaki dan u godini, a korištenje će se moći plaćati i postojećim
gradskim pametnim karticama.

Početkom 2020. godine Rijeka će uz financijsku podršku Ministarstva turizma na četiri lokacije postaviti terminale s električnim biciklima. Projekt uvođenja e-bicikala predstavljen je u Gradskoj vijećnici u sklopu manifestacije Europski tjedan kretanja, a o njemu je govorila Lorella Mekić iz Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.Punionice na 4 lokacije

U prosincu će biti postavljena postolja za punjenje bicikala,
dok bi u siječnju trebali biti isporučeni i električni bicikli. Grad Rijeka je
potpisao ugovore s isporučiteljem, tvrtkama HT i UTE iz Pule. Vrijednost
projekta je 1.288.287,50 kuna
, od čega Ministarstvo turizma temeljem javnog
poziva sufinancira s 200 tisuća kuna.

Prednosti uvođenja javnih bicikala namijenjenih kako
građanima, tako i turistima, odnose se na smanjenje udjela automobilskog
prometa i unapređenje kvalitete života u gradu, a javni bicikli predstavljaju nadopuna
postojećeg sustava prijevoza. Iako je naš grad po klimatskim uvjetima i
nadmorskoj visini pogodan za biciklistički promet, najveće ograničenje u
organizaciji cjelovitog biciklističkog sustava predstavlja izgrađenost grada,
budući da je teško uz postojeće prometnice urediti biciklističke staze, kao i
specifična konfiguracija grada, koji obiluje stminama.

Riječani vole pješačiti

Prema podacima ankete o navikama građana Rijeke i okolice
vezanim uz dnevna putovanja
,
koja je pripremljena u sklopu EU projekta Simpla, 32% Riječana koristi se u
svrhu dnevnih putovanja koristi se isključivo automobilom, no većina, pored
osobnih vozila, koristi i druge alternative, ponajviše i pješačenje, dok njih
6% vozi bicikl.

Rijeka se nalazi i na trasi mediteranske cikloturističke
magistrale, a Turistička zajednica grada Rijeke je u suradnji s turističkim
zajednicama Riječkog prstena osmislila objedinjenu biciklističku rutu pod
nazivom „Bike Rijeka“. Sustav javnih bicikla u Rijeci uveden je još 2013.
godine, i temeljio se na kratkoročnom iznajmljivanju bicikla u cilju poticanja
rekreativnih aktivnosti građana. U početnoj fazi bilo je dostupno 10 običnih i
jedna električna bicikla, a korištenje je bilo ograničeno na prostor riječkog
lukobrana. Pilot-projekt korištenja javnih bicikala pokazao je kako postoji
interes za korištenjem javnih bicikala.