Granica, Pasjak, rupaFoto: Zeljko Sop / CROPIX

Čeka se na naplati
cestarine na početku autoceste prema Rijeci, u blizini graničnog
prijelaza Rupa, pa je stvorena kolona odatle do prijelaza te dalje prema
Sloveniji.

Od ponoći do 15 sati je preko prijelaza Pasjak u Hrvatsku ušlo
23.500 osoba a izašlo 11.000. Preko prijelaza Rupa je nešto slabiji
promet – tuda je od ponoći do 15 sati u Hrvatsku ušlo 18.500 osoba a
izašlo 10.000 osoba.

Pojačan promet je i na svim važnijim prometnicama prema moru i u blizini turističkih mjesta.