PIK d.d. RijekaP R I O P Ć E NJ E

Da je Poziv za redovnu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 47., na internetskim stranicama Društva www.pikrijeka.hr, internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te da je dostavljen Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i Službenom registru propisanih informacija.

NAPOMENA O IZVORU:
PIK d.d. Rijeka
Krešimirova 26, 51000 Rijeka
Informacije dioničarima:
Tel:    +385 51 650 317
Fax:    +385 51 330 019
e-mail: loris.matkovic@pikrijeka.hr
web:    www.pikrijeka.hr

Oznake