PIK d.d. Rijeka

Društvo Prehrambeno industrijski kombinat d.d., sa sjedištem u Rijeci, Krešimirova 26 obavještava da su na glavnoj skupštini Društva održanoj dana 30. lipnja 2015. godine donijete sve odluke, prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv na navedenu Glavnu skupštinu.

Poziv za održavanje Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavljen je u Narodnim novinama broj 56. od 22. svibnja 2015. godine, na internetskim stranicama Društva www.pikrijeka.hr, internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te je dostavljen medijima – HINA i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Valjani glasovi kojima su odluke donijete, dani su temeljem 136.156 dionica koje predstavljaju 58,32% temeljnog kapitala Društva.

Napomena o izvoru:
PIK d.d. Rijeka
Krešimirova 26, 51000 Rijeka
Informacije dioničarima:
Tel:  +385 51 650 617
Fax: +385 51 330 019
e-mail: loris.matkovic@pikrijeka.hr
web: www.pikrijeka.hr

Oznake