kap Voda

Središnji dio programa je međunarodna
izložba fotografija s temom “Grad i voda, voda i grad” koja se otvara
10. lipnja u izložbenom prostoru “Filodrammatice” u Rijeci.

Večeras će se u Fotoklubu “Rijeka” upriličiti susret članova s
riječkim fotografom i scenaristom, redateljem i snimateljem Petrom
Trinajstićem, čije su fotografije objavljene u mnogim publikacijama,
časopisima, na razglednicama, plakatima, prospektima, knjigama i
fotomonografijama.

Zagrebački fotograf Petar Dabac održat će 16. lipnja predavanje o
čuvanju i konzervaciji fotografskih dokumenata, a fotograf iz Kastva
Branko Jani Kukurin 29. lipnja predavat će o fotografiji u ulozi čuvara
kulturnog identiteta.

U sklopu fotografske izložbe održat će se 12. lipnja prvi “Photo
buvljak” na kojem će se nuditi na prodaju, razmjenu ili dar fotografska
oprema. Građani će svoju staru analognu fotoopremu moći darovati
fotoklubu za fundus budućeg muzeja fotografske opreme i pribora.

Projekt “PhotoRi” osmislio je i organizirao dugogodišnji
predsjednik Fotokluba “Rijeka” Borislav Božić.