Uoči festivala članovi udruge Spirit u suradnji sa prisutnim članovima Cerebralne i dječje paralize, Društva distrofičara i  Saveza slijepih, održali su preformans na Korzu
gdje su građani imali priliku na kratko osjetiti kako je biti osoba sa
invaliditetom.

 

Subota 12. studenog 2011.

Hrvatski kulturni dom na Susšaku

17:00 izložba 4 autora/ice

18:00 Projekcije filmova

ulaz – dobrovoljni prilog