Projekt
„Easy Towns“ za cilj ima uključivanje građana u donošenje odluka koje se tiču
integracije i multikulturalizma, a partneri na projektu će analizirati kako se
drugi gradovi nose s tim problemima te međusobno prenositi znanja i iskustva.

Svi
partneri će do kraja provedbe projekta (2017. godine) u svojim gradovima
provesti akcije kojima će ponuditi svoje viđenje rješavanja problema
integracije. Rijeka je od 20. do 21. listopada sudjelovala na početnoj
konferenciji koja se održala u Heist-op-den-Bergu, a na kojoj su predstavljeni
gradovi partneri sa svojim primjerima dobre prakse.

Program
Europa za građane jedan je od programa Europske zajednice koji
predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska zajednica ili
Unija s ciljem promicanja suradnje među zemljama članicama u različitim
područjima vezanim zajedničkim politikama Europske zajednice. Ovaj program je
centraliziranog tipa – provodi se posredstvom Izvršne agencije
za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike
(Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA
, a za nju je nadležna Opća uprava
Europske Komisije za obrazovanje i kulturu
(Directorate General for
Education and Culture). 

Europa
za građane
program je kojime se pruža financijska potpora projektima promicanja „aktivnog europskog građanstva
Programom se želi osnažiti sudjelovanje građana omogućavajući im da
raspravljaju i razmjenjuju mišljenje o EU, ojačati europski identitet, razviti
osjećaj pripadnosti EU kod građana te promicati interkulturalni dijalog među
građanima. Program odgovara na potrebu aktivnijeg sudjelovanja građana u
izgradnji Europe i potiče suradnju između građana i njihovih organizacija u
različitim zemljama s ciljem susreta, zajedničkog djelovanja i razvoja njihovih
vlastitih ideja o europskom okruženju, uz poštivanje međusobne različitosti.