Novu predstavu su najavili umjetnička voditeljica Malika Denis Kirinčić i polaznici radionice David Trkulja, Matija Čukurić, Bruno Baćac, Sara Bunić, Ivana Flego, Iva Magaš, Dora Bužić i Jana Dijan. Predstava
je uprizorena prema tekstu Jeana Anoiliha, nastalom tijekom Drugog svjetskog rata, koji predstavlja suvremeni prikaz klasične grčke tragedije „Antigona“.

Djelom dominiraju mračni tonovi, naglašeni pesimizam i zgađenost nad licemjernim moralom građanskog društva, te spoznaja o apsurdnosti ljudske egzistencije.

Predstavu je režirala Denis Kirinčić, oblikovanje zvuka prema izboru glazbe J.S. Bacha djelo je Davida Trkulje, dok je za oblikovanje svjetla zadužen David Dubrović.

Predstava je uvrštena u Javne potrebe za kulturu u 2019. godini Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.