Novopokrenutom aplikacijom Grad Rijeka na jednostavan i lako pretraživ način široj javnosti daje uvid u sve proračunske isplate u gotovo realnom vremenu i to isplate iz proračuna gradske uprave, svih gradskih ustanova – škola, vrtića, kazališta itd., mjesnih odbora, vijeća nacionalnih manjina odnosno svih tzv. korisnika proračuna koji su objedinjeni u sustavu Riznice.

Riznica je složeni sustav proračunskog i financijskog upravljanja javnim novcem, a Grad Rijeka među prvim je gradovima koji je ustrojio sustav gradske riznice, na što je Zakon o proračunu obvezao sve jedinice lokalne samouprave.

Danas predstavljena riječka aplikacija Otvoreni proračun http://otvoreniproracun.rijeka.hr/ utoliko se razlikuje od sličnih pokretanih u drugim gradovima jer dohvaća podatke o isplatama svih korisnika sustava riznice i utoliko je riječki doseg objavljene aplikacije značajan u kontekstu daljnjeg razvoja transparentnosti javnih uprava.

Ovo je ujedno jedan od odgovora svima onima koji tvrde da Rijeka nije transparentna ili da će je netko takvom tek učiniti”, naglasio je danas  na predstavljanju ove aplikacije zamjenik riječkog gradonačelnika Marko Filipović i dodao: “Rijeka je bila i ostala najtransparentniji hrvatski grad, a tome svjedoči čitav niz projekata koje provodimo i koji se tiču transparentnosti rada. Rijeka nema premca u transparentnosti rada uprave pogotovo u usporedbi s drugim velikim gradovima. Rijeka značajno nadilazi zakonske obveze, a aplikacija koju danas predstavljamo jedan je od projekata koje će ponovo biti teško nadmašiti.” 

Dostupni detalji svake pojedine isplate

Aplikacija Otvoreni proračun

U aplikaciji Otvoreni Proračun za svaku je isplatu moguće vidjeti koji je subjekt isplatitelj, koji je subjekt primatelj, kada je isplata izvršena, što joj je temelj, koliki je iznos isplaćen, koje aktivnosti se tiče ta isplata, odnosno koja joj je svrha i o kojoj se vrsti isplate radi, odnosno na što se ona odnosi prema proračunskom planu.

Također aplikacija nudi i filtere pomoću kojih je moguće pretražiti godinu i mjesec isplate, odabrati proračunskog korisnika među 84 dostupna isplatitelja, odabrati organizacijsku jedinicu pojedinog proračunskog korisnika (primjerice pojedini gradski odjel unutar Grada Rijeke), upisati naziv primatelja isplate, odnosno OIB primatelja isplate ili pak svrhu isplate. Na taj način, korištenjem navedenih filtera, isplate iz proračuna postaju lako pretražive. Pojedine isplate u posljednjoj rubrici aplikacije nude i dodatne dokumente, a riječ je o ugovorima i narudžbenicama koji predstavljaju temelj za isplatu.

Osim u jednostavnom i lako pretraživom obliku same aplikacije, omogućeno je i preuzimanje podataka o isplatama u otvorenim strojno čitljivim formatima – CSV, TXT, XML i JSON.

Svi korisnici Riznice Grada Rijeke

Korisnici riznice Grada Rijeke čije će se isplate moći pratiti i pretraživati putem ove aplikacije su: upravni odjeli Grada Rijeke, 3 dječja vrtića, 23 osnovne škole, Centar za odgoj i obrazovanje, Centar za autizam, Dom mladih, Dječji dom Tić, Psihijatrijska bolnica Lopača,  Gradska knjižnica Rijeka, Muzej Grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art-kino, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Agencija za društveno poticanu stanogradnju, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, te vijeća nacionalnih manjina i mjesni odbori.

Osim zamjenika riječkog gradonačelnika o riječkoj aplikaciji Otvoreni proračun su danas govorili pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke Željko Jurić, ravnateljica Direkcije financijske operative i platnog prometa Odjela za financije Grada Rijeke Mateja Nižić Jovičić i Drago Dobrota, direktor tvrtke Infomare.

“Rješenje je napravljeno s modernim alatima, bazirano na naturalnim podacima iz gradske riznice”, rekao je Dobrota zahvalivši Gradu Rijeci na podršci u realizaciji ovog projekta ali i odlučnosti Grada da otvori svoja konta i račune javnosti, što je, istaknuo je Dobrota, također bio veliki izazov.

Rijeka triput proglašena najtransparentnijim gradom

Na predstavljanju je bilo riječi i o dosadašnjim dosezima Grada Rijeke u razvoju transparentnosti pa su nazočni podsjetili predstavnike medija da je  Grad Rijeka tri puta za redom proglašen najtransparentnijim hrvatskom gradom u sustavnim istraživanjima koja su na svim gradovima općinama i županijama provodili udruga GONG i Udruga gradova u projektu LOTUS (Lokalna otvorena i transpatentna uprava i samouprava). Rijeka je višekratno nagrađena i za transparentnost proračunskih dokumenata od strane Instituta za javne financije, a u ovim je istraživanjima i dodatno pohvaljena zbog razvijenih modela Participativnog budžetiranja kao nadgradnje osnovne proračunske transparentnosti. I konačno, Povjerenik za informiranje kao neovisno tijelo zaduženo za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama, nedavno je posebno istakao i pohvalio Rijeku prilikom svoje analize primjene Zakona koju vrši također na svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Tom je prilikom Povjerenik istakao Rijeku kao primjer ostalim gradovima u području objave informacija.

“Za sve one koji misle da je ovakav projekt kruna transparentnosti – Rijeka ovdje ne staje već transparentnost rada uprave nastavlja razvijati i dalje”, rekao je zamjenik riječkog gradonačelnika Marko Filipović i dodao: “Za nas je ovo jedan od projekata, svakako važan ali jedan od mnogih, jer znamo da smo do sada već uložili mnoge napore i ostvarili mnoge uspjehe u projektima transparentnosti koje smo razvili.”

Aplikaciju Otvoreni proračun za Grad Rijeku je izradila tvrtka Infomare d.o.o. koja je ujedno i partner Gradu Rijeci u pokretanju i kreiranju samog sustava riznice za proračunsko i financijsko upravljanje javnim novcem. Izrada ove aplikacije koštala je 117.750,00 kn s PDV-om.