Znanost je ženskog roda

Izložba sadrži 19 portreta koje je za ovu priliku
izradilo 11 autorica i jedan autor s područja Rijeke, Zagreba, Krka, Opatije i
Istre. Portretirane su znanstvenice iz područja fizike, kemije, botanike,
genetike, astronomije, komunikacijske tehnologije i slično. Tehniku portretiranja
birale su same autorice i autor, a izradili su ih bez ikakve novčane naknade.
Neke od korištenih tehnika jesu slikanje na platnu, grafika olovkom, rad na
aluminijskoj ploči, digitalna izrada.

Znanstvenice koje su prikazane na izloženim
portretima jesu: Maria Telkes, Hedy Lamarr, Grace Murray Hopper, Zlata Bartl,
Sibila Jelaska, Vanda Kochansky- Davide, Mary Sherman Morgan, Ruzena Bajcsym
Valentina Vladimirova Tereškova, Katarina Matanović Kulenović, Dorothy Mary
Hodgkin, Ester Lederberg, Chien-Shiung Wu, Nettie Stevens, Rosalinda Elsie
Franklin, Marie Tharp, Annie Jump Cannon, Emmy Noether i Shirly Anna Jackson.

Autorice koje su sudjelovale na izložbi jesu Nika
Krajnović, Nives Žarković, Anja Ferenčić, Sara Pečanić, Antonia Radošević, Lea
Županović, Višnja Laginja, Jadranka Lacković, Tamara Travaš, Tina Baisjol i
Karin Bogdanić te autor Marin Nižić.

Udruga PaRiter vrlo često promiče prava žena i
jednakost spolova, pa je tako jedna od zapaženijih akcija Udruge ona za
Međunarodni dan žena 8. ožujka, u kojoj su nazivi riječkih ulica prelijepljeni
novim, ženskim imenima. Time se htjelo ukazati na nepoznavanje i nevrednovanje
ženskih ličnosti prilikom dodjeljivanja imena ulicama, parkovima ili trgovima.

Mnoge žene čiji su portreti dio izložbe u svom su
se životu susrele sa rodnom diskriminacijom kojoj su bile izložene, a što im je
direktno otežavalo životni put i rast u pogledu znanosti. Kako se takve stvari
ne bi ponavljale i kako bi znanost bila jednako dostupna i priznata u muškom i
ženskom rodu, potrebno je ukazivati ovakvim akcijama na tu problematiku i javno
govoriti o tome.