Učenici Učeničkog doma Podmurvice na izložbi “Rijeka grada koji teče”, što je u Galeriji Principij postavljena od 3. do 8. svibnja, kroz izložene radove progovorili su o gradu koji su birali za svoje srednjoškolsko školovanje.

Izložba obuhvaća 30 fotografija te nekoliko likovnih i keramičkih uradaka učenika, a rezultat je rada učenika foto, likovne i keramičke skupine koje se organiziraju već niz godina u sklopu preventivnih i izbornih programa aktivnog provođenja slobodnog vremena u Učeničkom domu Podmurvice.

Tema izložbe, i osnovna motivacija za nastanak radova, jest Rijeka, grad koji su naši učenici izabrali za svoje srednjoškolsko obrazovanje zbog mnogih mogućnosti koje pruža. Učenički radovi nastoje prikazati njihove refleksije, kaleidoskop njihovih emocija vezanih uz detalje koje nalaze u gradu, a koji bilježe njihove buduće uspomene na grad.

Voditeljice skupina izbornih programa tijekom kojih su stvarani učenički radovi su pedagoginja Olivia Vukić (foto skupina), odgajateljice Dijana Janković (likovna i dizajnerska skupina) i Maja Dinić (keramička skupina), uz vanjsku suradnicu Ivanku Crnić. Asistentica u organizaciji izložbe je Marina Vrđuka Beleš, pedagoginja pripravnica.

Izložba se može razgledati do 8. svibnja u radno vrijeme Galerije Principij od 10 do 13 te od 17 do 19 sati.

Kalendar događanja