U Delta Labu sinoć je otvorena zanimljiva izložba slovenske umjetnice Sanele Jahić pod nazivom “Nesigurnost petlje”, koja svojim radovima istražuje odnos algoritma i čovjeka, odnosno može li stroj na temelju njezinih podataka predvidjeti što bi trebala ili što će stvarati u budućnosti.

Dok se algoritmi sve više provlače kroz ljudski rad i integriraju sa svakodnevnim životom, predviđanja govore da će zaposlenici u budućnosti nužno trebati posjedovati vještine kao što su kreativnost, fleksibilnost i inovativno razmišljanje. Te se vještine, koje se tradicionalno pripisuju između ostalog i umjetničkoj profesiji, smatraju najotpornijima ili najmanje podložnima automatizaciji. Mnogi smatraju da njihov rad zahtjeva kreativnost koja se ne može izraziti u formi izvršnog koda i koju stroj ne može oponašati.

Umjetnica je cijela svoj umjetnički opus pretvorila u podatke

Umjetnica je cijela svoj umjetnički opus u proteklih 14 godina pretvorila u podatke

Danas se kreativnost obično doživljava kao nešto novo, različito i originalno, kao nešto što iznenađuje ljude. Ipak, mnogi zadaci koji bi za svoje rješavanje mogli zahtijevati uobičajeno ljudske kvalitete, poput intuicije, empatije i kreativnosti, već se sada prenose na automatizirane sustave koji su sve sposobniji i koji ih mogu izvesti, ali na nešto drugačiji način.

U svom novom radu “Nesigurnost u petlji”, Sanela Jahić je pretvorila svoj umjetnički opus – svoja djela, istraživanja i interese nastale u proteklih 14 godina – u podatke. Kao podaci, značajke njezinih umjetničkih djela postaju tablice brojeva, u kojoj se svaka kreativna odluka pojavljuje u obliku niza znamenki. Umjetnica je potom donošenje svih odluka prebacila na predvidljivi algoritam. Stroj koristi skup podataka za prebiranje i prepoznavanje obrazaca u njenom umjetničkom radu kako bi predvidio sadržaj i estetiku njenog sljedećeg umjetničkog djela.

Organizator izložbe je udruga Drugo more i dio je postavljena je u sklopu programa Dopolavoro projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Moguće ju je posjetiti do 27. studenog 2020., od ponedjeljka do subote između 16 i 20 sati, uz slobodan ulaz.